Eurofirany Sklep
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
...LOADING...
  Jesteś w: Katalog » Regulamin
Kategorie
Darmowa wysyłka
Zamówienia na kwotę powyżej 300,00 zł i płatności w formie przedpłaty na konto.
Ankieta
Jakie kategorie produktów powinny pojawić się w sklepie?
Firany i Zasłony Gotowe
Pościel
Narzuty i Koce
Obrusy
Kwiaty
Prezenty
Pasmanteria
Ceramika
Kontakt
Tel
+48 33 865 23 66 w. 157
GSM
504 772 335
Godziny działania sklepu
Pon - Pt w godz. 8.00 - 17.00
Nagrody
Newsletter
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: www.sklep.eurofirany.com.pl Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy „EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna a Kupującym.  

2. Prowadzącym Sklep jest spółka „EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna siedzibą w Żywcu /34 – 300/ przy ul. Sienkiewicza 81 (zwana dalej EUROFIRANY) , która jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000246287, NIP: 553-23-36-625, REGON: 240238276. 

3. Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego: www.sklep.eurofirany.com.pl  

4. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego www.sklep.eurofirany.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

6. Warunkiem skorzystania z zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Kupujący akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia. 

7. Niniejszy regulamin wyłącza odpowiedzialność EUROFIRAN z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego dokonujących zakupu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

8. Kupujący staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.


9. Sklep internetowy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 za wyjątkiem dni wolnych od pracy.
 

§2 DEFINICJE   

1. Przez Kupującego należy rozumieć podmiot nabywający towary od EUROFIRAN za pośrednictwem Sklepu Internetowego: www.sklep.eurofirany.com.pl  

2. Przez Konsumenta należy rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym: www.sklep.eurofirany.com.pl w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.  

3. Za dzień roboczy przyjmuje się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Unikalny Identyfikator Płatności – automatycznie wygenerowany ciąg znaków, służący do identyfikacji przelewów obsługiwanych przez internetowy system płatności Transferuj.pl 
 

§ 3 SKŁADANIE  ZAMÓWIENIA  

1. Jeżeli składającym zamówienie w Sklepie Internetowym jest Kupujący będący Konsumentem to niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio. W razie niezgodności treści Regulaminu z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa konsumentów tj. w szczególności  z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, w miejsce zapisów Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego aktualnie prawa. 

2. Kupujący chcąc dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego powinien najpierw się zarejestrować wypełniając „Formularz rejestracyjny” dostępny pod adresem http://sklep.eurofirany.com.pl/create_account.php?act=register   

3. Po rejestracji Kupujący może wybierać z oferty Sklepu Internetowego oferowane towary poprzez skorzystanie z opcji "Dodaj do koszyka", która znajduje się przy każdej pozycji.  

4. W celu dokończenia procesu zakupu należy wybrać opcję "Złóż zamówienie" . Następnie Kupujący automatycznie zostanie przekierowany do "Formularza zamówienia". Prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia i jego „Zatwierdzenie” jest uznawane za złożenie zamówienia.   

5. Kupujący korzystający z usługi płatności transferuj.pl zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz płatności a w szczególności podać w tytule płatności Unikalny Identyfikator Płatności.
 

§4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA 

1. Po złożeniu zamówienia EUROFIRANY potwierdzą Kupującemu drogą mailową lub telefoniczną – zgodnie z preferowaną formą kontaktu określoną w Formularzu zamówienia - fakt przyjęcia zamówienia. 

2. EUROFIRANY zastrzegają, iż może nastąpić brak dostępności określonego towaru. W takim przypadku kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie mógł wówczas zadecydować czy zamówienie zostanie w całości anulowane czy też zrealizowane częściowo.  

3. Towar jest dostarczany tylko w dni robocze.  

4. Dostawa towarów realizowana jest na terenie Polski. 

5. Koszty dostawy zamówienia o wartości do 300,00 zł brutto pokrywa w całości Kupujący. Dostawa towaru o wartości wyższej niż 300,00zł. brutto przy płatności w ramach przedpłaty odbywa się w całości na koszt EUROFIRAN. Pozostałe koszty dostawy wynikają z cennika dostaw. 

6. Towary gotowe wysyłane są do Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania zamówienia do realizacji. Jeżeli przedmiotem zamówienia są towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Kupującego (np. wyroby szyte, haftowane itp.), Kupujący po złożeniu zamówienia zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o czasie potrzebnym na dostosowanie towaru do wymogów Kupującego oraz o czasie realizacji i terminie dostawy. Przekazanie do realizacji takiego zamówienia następuje po ustaleniu z Kupującym w/w parametrów.  

7. Zamówienia składane przez Kupujących do godziny 13:00 będą przekazywane do realizacji w tym samym dniu a składane po godzinie 13:00 w dniu następnym. 

8. O przekazaniu zamówienia do realizacji Kupujący zostanie poinformowany w trybie określonym w §4 ust.1 Regulaminu. W momencie przekazania zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy. 

9. EUROFIRANY zastrzegają sobie prawo odmowy realizacji zamówień, w których formularz zamówienia nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony  lub takich, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności towarów.
 

§5 ODBIÓR TOWARU  

1. Odbierając zamówiony towar Kupujący zobowiązany jest w obecności dostarczyciela sprawdzić ogólny stan przesyłki, a w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń przesyłki wykonać akty staranności w celu potwierdzenia tych uszkodzeń na piśmie w formie protokołu w celu umożliwienia EUROFIRANOM dochodzenia roszczeń od dostarczyciela.  W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z EUROFIRANAMI. 

2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą potwierdzenia odbioru przesyłki.
 

§6 PŁATNOŚCI 

1. EUROFIRANY umożliwiają regulowanie płatności za zamówiony towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy, systemem płatności internetowych lub za pobraniem. 

2. Przedpłat na konto bankowe należy dokonywać na rachunek bankowy nr : 06 1140 1049 0000 2151 9200 1008 

3. Płatności elektronicznej można dokonywać za pośrednictwem usługi transferuj.pl obsługiwanej przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań. Przy wyborze tej formy płatności obowiązuje „Regulamin operatora płatności elektronicznych” dostępny do wglądu pod adresem https://secure.transferuj.pl/regulamin.pdf 

 

§7 REKLAMACJA 

1. Kupujący może składać „Reklamacje” w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach. 

2. Kupujący przesyła reklamację wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu na adres: „EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna siedzibą w Żywcu /34 – 300/ przy ul. Sienkiewicza 81. 

3. EUROFIRANY zwracają Kupującemu koszty  uzasadnionych reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Towary wadliwe zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Kupującego chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.  

5. EUROFIRANY nie odpowiadają za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego. Mowa tutaj o różnicach kolorów, proporcji, saturacji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez Kupującego.

 

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 

1. Na warunkach określonych ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Konsument  może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.  

2. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. EUROFIRANY gwarantują Konsumentowi, który skorzysta z w/w prawa odstąpienia zwrot kwoty równej cenie towaru. 

4. Towary zwracane przez Kupującego powinny być nieuszkodzone i nie nosić śladów użycia. 

5. Towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Konsumenta (np. wyroby szyte, haftowane itp.) nie podlegają zwrotom. 

6. Koszt odesłania towaru ponosi w całości Konsument.

 

§9 DANE OSOBOWE 

1. Poprzez złożenia zamówienia przez Kupującego  „EUROFIRANY” B.B. Choczyńscy Spółka Jawna siedzibą w Żywcu /34 – 300/ przy ul. Sienkiewicza 81 uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia chyba, że Kupujący wyrazi również zgodę w treści Formularza rejestracji na ich przetwarzanie dla celów marketingowych i promocyjnych. 

2. Kupujący dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. W razie chęci skorzystania z w/w uprawnień Kupujący może skontaktować się z EUROFIRANAMI mailowo na adres kontakt@sklep.eurofirany.com.pl lub telefonicznie pod nr tel. 33 865 23 66 w. 157. 

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.11.2012 r. i jest opublikowany na stronie www.sklep.eurofirany.com.pl

2. EUROFIRANY zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sklep.eurofirany.com.pl i odnoszą się do zamówień zgłoszonych po ich publikacji. 

3. W przypadku zmian Regulaminu, każdy Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie  stosowną wiadomością wysłaną na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest do poinformowania EUROFIRAN drogą mailową o tym fakcie. Brak akceptacji nowego Regulaminu przez Kupującego, może skutkować usunięciem konta Kupującego. 

4. EUROFIRANY zastrzegają sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, usuwania oraz dodawania nowych towarów do asortymentu sklepu internetowego oraz przeprowadzania, odwoływania oraz zmian w akcjach promocyjnych.

Powrót
947227 wywołań od 24 październik 2012

Wszelkie prawa zastrzeżone Eurofirany® | Copyright © 2012 oscGold | Projekt i wykonanie eFstudio

Prześlij swoją opinię
o naszym sklepie